Ζ. Δ. ΑΪΝΑΛΗΣ, Δεν θα κατέβουμε στην άβυσσο βουβοί-ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Τοπικοί Τροπικοί 25/10/19

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h4m

24 May 2020

36

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (Τοπικοί Τροπικοί - Μια αντιφωνική performance για την απαγορευμένη επιθυμία, το φύλο ως γίγνεσθαι και ως μεταμόρφωση, τον θρή...

Read more

#poetry