Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών σε περίοδο κρίσης - Σταύρος Μπένος

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

18m

28 Jun 2013

194

Σ. Μπένος (Πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ») «Βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών και δραστηριοτήτων-Νέοι τρόποι και πηγές χρηματοδότησης: Η εμπει...

Read more

#unsigned