2020 lần 1 - Bay Phòng { Kẹo Ke Bơi Hết Vào Đây } - DJ Đạt Con & Minh Công Tử

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

34m

28 May 2020

287

Bàn Dj Pioneer XDJ RX2 ) & ( Máy Tính Virtual DJ bản 8 - 7 ) 🤝🤝
Liên hệ đặt nhạc ( Nonstop - Việt Mix - G house - Deep House )
Fb :https://www.faceb...

Read more

#lần 1 nhạc bay