LISTEN IN APP

(99) Cirkevné školstvo

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h19m

17 Jan 2017

V ostatných rokoch sa čoraz častejšie a silnejšie ozývajú hlasy, volajúce po lepšom financovaní a skvalitnení školského systému. Ako sú na tom cirkevn...

Read more