LISTEN IN APP

Cafe Blog số 87 - Nếu một ngày tôi làm mẹ?

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

13m

11 May 2014

245

Bác sĩ trao cho tôi một sinh linh vừa mới chào đời. Tôi không dám chạm tay vào sinh linh bé bỏng ấy - đứa bé đã lớn dần trong bụng tôi suốt chín tháng...

Read more

#cafe blog

#hoài linh

#y.m.c.

#family

#thu hương