Thuế và bạn - Thuế GST được 20 năm

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

19m

03 Jul 2020

Ngày 1 tháng 7 vừa qua, thuế Dịch Vụ và Hàng Hoá thường được biết dưới tên là thuế GST được 20 tuổi. Liệu GST có tăng hay không, mă...

Read more

#sbs radio vietnamese

#vietnamese topical features

#tax

#tax assessments