Nước Úc trong tuần: Tại sao Úc cần tăng cường khả năng quân sự?

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

13m

03 Jul 2020

Úc công bố Chiến lược Quốc phòng 2020 qua đó tăng cường khả năng quân sự và chú trọng nhiều hơn vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

#sbs radio vietnamese

#defence force

#national security

#indo-pacific politics

#vietnamese topical features