profile image

Vaibhav Shetkar

समुद्राजवळ घर असाव...
स्वत:ची एक होडी असावी...
दर बुध-शुक्र-रविवारी सकाळी,
जाळ आणि वल्ही घेऊन मच्छिमारीला जाव...
बायकोन मालवणी चिरफळी वासाच्या तिखल्य...

Read more

0

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.