AT BO:  Forandringsstrategi i udsat boligområde

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

33m

30 Jun 2017

Den2radio har været i Gellerupparken og Toveshøj i Århus for at høre om optakten til en stor forandringsstrategi og helhedsplan, der fysisk og socia...

Read more

#at-bo-forandringsstrategi-i-udsat-boligomrade