profile cover image
profile image

DeeZay Tuấn Kon

Hà Nội, Vietnam

😘😘 Nhận Làm Nhạc Cho Mọi Sự Kiện Của Anh Em 😘😘
😘😘 Đám Cưới,Sinh Nhật,Sự Kiện😘😘
😘😘Liên Hệ : 0869128908 ( Tuấn Kon )😘😘
😘😘Email : deezaytua...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.