Việt Mix - Sai Người, Sai Thời Điểm... -Thành Lực Mix

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h45m

22 Apr 2018

341,341

Mình gặp nhau đúng hay sai mà đã chia hai
Coi nhau như chẳng tồn tại :( lâu lâu lên con hàng cho hội ace thất tình nghe chơi kkkk
nhạc vẫn lỗi quá ...

Read more

#thanh lực