• Description

No content, yet.No tracklist supplied.

  • Comments
  • Related

Thắng Đức Lê

-nhớ ngày trước idol để tên bài này là NST-Yêu Là Bao Cao Su mà sao idol lại đổi tên rồi :((

2 weeks ago

Nguyễn Chu Tiền Trung

track 32:00 là gì vậy anh

1 month ago

Thanh Medino

từ phút 5 ôi zời ơi lại muốn vào phòng mà mới đêm qua hết 30 chục quả zời đất ơi ai cứu đi nào. đành ôm tai phone móe !

6 months ago

Malinois Kaka Malinois

Quá hay

6 months ago

Đỗ Văn Quang

💙💚💜💛

7 months ago

Sơn Trường

21:00 là bài gì thế

8 months ago

Đình Tùng

Track 2 I want is that way

8 months ago

Tuấn Người Tầu

qá hay !

8 months ago

Trần Thanh Tùng

Thích nhất cái đoạn này :v

9 months ago

Ma Văn Tú

.

10 months ago

I'm T.H

https://www.mixcloud.com/b%E1%BB%91-ph%C6%B0%C6%A1ng2/s%C3%A9t-nh%E1%BA%A1c-kh%E1%BB%A7ng-t%E1%BA%B7ng-ae-ch%C6%A1i-nh%C3%B3e-to%C3%A0n-teng/

10 months ago

l'm Dũng Conn

https://www.mixcloud.com/d%C5%A9ng-nguy%E1%BB%85n382/nst-k%E1%BA%B9o-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%E1%BA%A5t-g%C3%A2y-nghi%E1%BB%87n-by-d%C5%A9ng-conn-mix/

1 year ago

Văn Trung

Track thứ 2 là bài gì ấy a

1 year ago

Lợi Milano ✈

https://www.mixcloud.com/l%E1%BB%A3i-h%C3%ADp2/vi%E1%BB%87t-mix-%C4%91%E1%BB%ABng-qu%C3%AAn-t%C3%AAn-anh-ft-v%C3%AC-anh-th%C6%B0%C6%A1ng-em-l%E1%BB%A3i-milano-mix/

1 year ago

Hoàng Anh

https://www.mixcloud.com/tr%C3%AD-d%C5%A9ng10/nst-bay-ph%C3%B2ng-b%C3%ACnh-minh-s%E1%BA%BD-mang-c%C6%A1n-ph%C3%AA-qua-4-ti%E1%BA%BFng-t%E1%BA%B7ng-anh-em-%C4%91i-bay-t%C3%A2m-dolce-mix/

1 year ago

I'm Quang Dụng✔️

https://www.mixcloud.com/DJHigh468/flying-room-vol01-high-in-the-muc-bk-team/

1 year ago

DJ TILO

https://www.mixcloud.com/tr%C3%AD-d%C5%A9ng10/vi%E1%BB%87t-mix-hoa-b%E1%BA%B1ng-l%C4%83ng-vs-s%E1%BB%91ng-xa-anh-ch%E1%BA%B3ng-d%E1%BB%87-d%C3%A0ng/

1 year ago

Ngọc Duy

Hay quá anh ơi

1 year ago

Dezaay Thắng Dior Mix

https://www.mixcloud.com/ho%C3%A0ng-t%E1%BB%AD-kh%C3%B3i5/httpswww109zippysharecomv7mz9pkskfilehtml/

1 year ago

CosmicRice DJ

Sounds good

1 year ago