Chất Gây Nghiện - Vol 9 - Đóng Gạch Boi Aka Thành Kòi on the mix

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

1h6m

03 Jun 2016

323,754

Bị thúc vào đít đành phải làmmmm huhuuu. Lên xe em ơiiiiiiiiiiiiiiiiii

##vinahouse #thanhkoiii