שיר טיול 47 / נפרדת מהצפון / 16.8.18

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

58m

30 Aug 2018

25

פעם אחרונה מאחורי המקרופון ברדיו המצוין הזה שהיה לי בית.
תודה לכל מי שפתחה ופתח את הלב ויצא איתי לטיול בשירים.
סוף שהוא התחלה חדשה במקום אחר.
שנה טוב...

Read more