«Εκλεκτικές Συγγένειες» @Amagi Radio 23.09.2016 s3e03

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h59m

23 Sep 2016

27

Featuring tracks by

This upload features tracks from Leonard Cohen, Koop and more.

Εκλεκτικές συγγένειες: α΄. Φυσικοχημική έλξη ορισμένων χημικών ουσιών προς κάποιο κυτταρικό στοιχείο. β΄. Κοινά πολιτισμικά στοιχεία ανάμεσα σε πρόσωπ...

Read more

#indie

#world music

#rock

#amagi