בדרך סיפרתי מעשה - עם ליטל תמרקין - מנורת החסרונות

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

56m

18 Mar 2018

76

איך כדאי להתייחס למה שאנחנו רואים כחסרונות?
ליטל נעזרת במעשייה של הרבי נחמן כדי לעשות לנו את החיים יותר מעניינים

#student radio

#community radio

#רבי נחמן

#מנורת החסרונות