על כל אלה" תכנית הצדעה לאומנים שהטביעו את חותמם על התרבות הישראלית עורך ומגיש ראובן ארז"

cloudcast image

Get the app now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

2h

10 Apr 2020

126

על כל אלה" תכנית הצדעה לאומנים שהטביעו את חותמם על התרבות הישראלית עורך ומגיש ראובן ארז"