LISTEN IN APP

Effeta Slávnosť Krista Kráľa, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

24m

24 Nov 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 31-46) “Bol som hladný…” ktoré sa číta v nedeľu Krista Kráľa, sa zamýšľame s Pavlom Hucíkom. Moderuje Eva...

Read more