LISTEN IN APP

Effeta 33. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

24m

17 Nov 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 14-30) “Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho Pána,” ktoré sa číta v 33. nedeľu obdobia cez ro...

Read more