LISTEN IN APP

Effeta 32. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

24m

10 Nov 2017

Nad úryvkom evanjelia podľa Matúša “Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety.” (Mt 25, 1-13), ktoré sa číta na 32. Cezročnú nedeľu, cyklus A, sa za...

Read more