LISTEN IN APP

Effeta 30. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

27 Oct 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 22, 34-40) “Milovať budeš …” ktoré sa číta v 30. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Jozefom Kozá...

Read more