LISTEN IN APP

Effeta 28. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

13 Oct 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 22, 1-14) “Zavolajte na svadbu všetkých, čo nájdete,” ktoré sa číta v 28. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa...

Read more