LISTEN IN APP

Effeta 27. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

24m

09 Oct 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 21, 33-43) “Vinicu prenajme iným vinohradníkom” ktoré sa číta v 27. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýš...

Read more