LISTEN IN APP

Effeta 26. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

02 Oct 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 21, 28-32) “Ktorý z nich splnil otcovu vôľu?” ktoré sa číta v 26. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľa...

Read more