LISTEN IN APP

Effeta 24. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

18 Sep 2017

Nad evanjeliom podľa Matúša (Mt 18, 21-35) "Ak neodpustíte každý svojmu bratovi, Otec neodpustí vám," ktoré sa číta v 24. nedeľu obdobia cez rok, cykl...

Read more