LISTEN IN APP

Effeta 23. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

11 Sep 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 18, 15-20) “Ak ťa počúvne, získal si svojho brata,” ktoré sa číta v 23. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa z...

Read more