LISTEN IN APP

Effeta 22. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

01 Sep 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 16, 21-27) “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,” ktoré sa číta v 22. nedeľu obdobia cez rok cyklus A,...

Read more