LISTEN IN APP

Effeta 21. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

26m

28 Aug 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 16, 13-20) “Ty si Peter,” ktoré sa číta v 21. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Mariánom Gavend...

Read more