LISTEN IN APP

Effeta 20. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

26m

23 Aug 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 15, 21-28) “Žena, veľká je tvoja viera,” ktoré sa číta v dvadsiatu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľ...

Read more