LISTEN IN APP

Effeta 18. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

27m

23 Aug 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 14, 13-21) “Všetci jedli a nasýtili sa,” ktoré sa číta v osemnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľ...

Read more