Effeta Druhá veľkonočná nedeľa, cyklus C

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

28m

03 Apr 2016

Nad témou, s ktorou prichádza 2. veľkonočná nedeľa (Jn 20,19-31) „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili," sa zamýšľa...

Read more