LISTEN IN APP

Effeta 17. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

25m

28 Jul 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 13, 44-52) “Predá všetko čo má a kúpi to pole,” ktoré sa číta v sedemnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, s...

Read more