LISTEN IN APP

Effeta 16. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

26m

24 Jul 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 13, 24-43) “Nechajte oboje rásť do žatvy,” ktoré sa číta v šestnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamý...

Read more