LISTEN IN APP

Effeta 15. nedeľa v období cez rok, cyklus A

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

26m

17 Jul 2017

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 13, 1-23) “Rozsievač,” ktoré sa číta v pätnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Mariánom Valá...

Read more