Effeta Slávnost Najsvätejšej Trojice, cyklus B

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

27m

01 Jun 2015

Nad evanjeliom podľa Matúša (Mt 28, 16-20) “Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,” ktoré sa číta na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa zamýšľ...

Read more