LISTEN IN APP

Koneksyon - 010212 - Afrik pran devan nan zafè koneksyon pòtab

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

6m23s

09 Feb 2012

113

Afrik kite Amerik Latin dèyè nan zafè koneksyon mobil, patikilyèman telefòn pòtab. Kontinan sa a vini dezyèm mache mobil nan lemond apre Azi, dapre do...

Read more

#haiti

#technology

#africa

#mobile phones

#apple