Od początku węża do węża końca – 78 – Wiersze Plejady - Spruta Irenka, Ultranóg Bażant, Ślimpia Wełn

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

1h23m

29 Apr 2015

219

Ślimpia Wełn napisała piękny wiersz, musice Państwo wytrzymać do tego momentu. Warto zaś zrezygnować z wiersza Ojca Wylinki "Pojmany otwór Brata Filam...

Read more