TECH_FM (Život na Marse) 25.12.2014

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

6m36s

30 Dec 2014

135

Mohli byť na Marse podmienky vhodné na život? A prečo život na Marse hľadáme? Rozpráva Tomáš Prokopčák.

#science