#New Vietmix -Đau Bởi Vì Ai - Bước Qua Đời Nhau (Vocal Bảo Ngọc) & Lá Xa Lìa Cành -Quang louis Mix

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

56m

24 Dec 2019

49,902

Tặng Mn Nghe Noel Ấm Áp Nhé
Hơi Mệt Nên Sau Mix Hơi Nhẹ Ae Thông Cảm
Addfr fb để nghe demo nhé :https://www.facebook.com/QlouisMixx
Thanks all <3

#vocal

#vietmix

#bảo ngọc

#hương ly