LISTEN IN APP

Việt Mix Tâm Trạng 2019 - Cô Thắm Không Về & Khó Vẽ Nụ Cười Ft Lời Yêu Ngây Dại - Made In Bùi Quang

cloudcast image

Subscribe directly to this channel to directly support the creators you love and get more.

FIND OUT MORE

1h11m

25 Sep 2019

419,039

0. Cô Thắm Không về
1. Khó vẽ nụ cười
2. Lời Yêu Ngây Dại
3. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới
4. Bước Qua Đời Nhau đuc thiên
5. Hãy Trao Cho Anh vo...

Read more