VietMix - TỘI LỖI 09 (leQUYEN)

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

2h

25 Feb 2017

16,507

Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào.?
Có bao giờ trong lòng anh thấy tội lỗi.?
Vết thương này sẽ theo em đến cuối đời.!
Càng đậm sâu lại càng da ...

Read more

#vietmix

#vinahouse

#edm

#nonstop

#tam