LISTEN IN APP

Programi i mesditës - gusht 04, 2016

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

15m

04 Aug 2016

Emisioni i mesditës fillon me buletinin e lajmeve që kanë të bëjnë me
zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në këtë emision sjellim raporte...

Read more