LISTEN IN APP

Programi i mbrëmjes - maj 15, 2017

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

30m

15 May 2017

Emisioni i orës 21:00 është rrumbullaksim i zhvillimeve ditore në Kosovë, rajon dhe botë. Rëndom fillon me buletinin e lajmeve dhe vazhdin me kronikat...

Read more