חגיגות 78 לבוב דילן • חלק א • Bob Dylan

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.

55m

26 May 2019

630

Featuring tracks by

This upload features tracks from Everything Is Broken Alternate Version, Oh Mercy, The Lonesome Death of Hattie Carroll and more.

ללא הרבּות באֹמֶר וּדברים. השבוע כולו יוקדש לבוב דילן במלאת לו 78 שנים תמימות ומבורכות
נוציא מן הכּספות הקלטות שטרם הושמעו לצד ניגונים שהושמעו למכבּי...

Read more