Forfatter Vetle Lid Larsen om kongepuddelens ærverdige historikk.

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

55m

11 Jul 2017

Kongepuddelens status i Norge har vært noe tynnslitt. Det har forfatter Vetle Lid Larsen tenkt å gjøre noe med. Produsent: Erik Jakobsen

#nrk

#sommer i p2