profile cover image
profile image

Nguyễn Văn Nguyên

Bắc Ninh, Vietnam

Tiền bạc cũng như đàn bà: muốn giữ nó thì phải săn sóc nó, bằng không nó đi tạo hạnh phúc cho người khác.

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.