profile cover image
profile image

Deezay Tùng Dolce (Chính Chủ)

- Hà Nội ✈, Vietnam

- Deezay Tùng Dolce ✪
- Ông Hoàng Bay Phòng ♥
- Nhận làm nhạc Nostop ♥ Có gì thắc mắc liên hệ qua FB $ !
FB : - https://www.facebook.com/Nguye...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.