profile cover image
profile image

Nguyễn Quang Tài

Ninh Bình, Vietnam

:) nếu không có gì tặng nhau thì hãy tặng nhau 1 nụ cười để người mãi không quên

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.