profile cover image
profile image

Nguyễn Quân

.Com, Vietnam

Cuộc đời càng lúc càng nấu nhiều “ món cay “.
Nếu cứ sợ cay mà không tập ăn ớt... thì chắc chắc mày sẽ bị đói !!! Hiểu không ?

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.