profile cover image
profile image

DJ Tun2K✈️( Fly Team✈️ )

Hải Dương, Vietnam

• Chúc Các Bạn Nghe Nhạc Vui Vẻ ✅
• Booking : 0️⃣3️⃣5️⃣7️⃣1️⃣3️⃣4️⃣9️⃣1️⃣5️⃣ 📞📞
• Nhận đánh Vietmix - NST theo yêu cầu ✈️🎵

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.